» Lokalizacja czujników tlenu wg standardu OBD-II

W systemach sterujących silnikiem zgodnych z OBD-II obowiązują specyficzne zasady identyfikacji czujników tlenu. Pojawienie się w pojazdach dwóch i większej ilości czujników O2 wymagało wprowadzenia jasnego sposobu ustalania ich lokalizacji.

Wdg. "nowych" reguł OBD-II obowiązuje zapis: BxSx.
B to skrót od angielskiego "Bank" (czyli "zespół"). S to skrót od "Sensor".

W polskim oprogramowaniu VAG-COM obowiązują niemal identyczne zasady identyfikowania czujników tlenu. Jedyną różnicę stanowi zapis BxSx. Polski VAG-COM posługuje się zapisem: ZxSx
( Z = Zespół ; S = Sensor ). W dalszej części opisu będziemy posługiwać się zapisem ZxSx.


Do Zespołu 1 należą te czujniki, które "obsługują" ten rząd cylindrów, do którego należy cylinder nr 1.
Do Zespołu 2 należą te czujniki, które "obsługują" rząd cylindrów znajdujący się naprzeciw rzędu z cyl. nr 1.

 

Oto przykłady, które mogą pomóc w zrozumieniu zagadnienia:

 

© Copyright ADAKO 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedzin: 7376903