» Procedury diagnostyczne > Dopasowanie pilotów zdalnego sterowania

Opisane poniżej czynności nie mogą być utożsamiane z oficjalnymi instrukcjami serwisowymi i chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zebrane tu informacje były prawdziwe i aktualne - nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty czy uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania się do naszych wskazówek.

Poniżej opisano sposób dopasowania radiowych pilotów sterujących funkcjami zamka centralnego w samochodach VW/AUDI.

 

Zbierz wszystkie piloty zdalnego sterowania jakie chcesz zaprogramować. Jeden z kluczyków pojazdu umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON. Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:

[Wybór]

[46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek]

[Adaptacja - 10]

Wybierz kanał "01" (w niektórych modelach AUDI może to być kanał "21")

[Odczytaj]

W polu "Wartość zapisana" powinna pojawić się liczba aktualnie zaprogramowanych pilotów.

W polu "Nowa wartość" wpisz łączną ilość pilotów (max. 4) jakie chcesz dopasować do sterownika (łącznie z działającymi już pilotami).

[Testuj]

Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość.

[Zapisz]

Teraz masz ok. 15 sekund na dopasowanie wszystkich pilotów zdalnego sterowania. Naciskaj i przytrzymuj (przez min. 1 sekundę) - po kolei w każdym pilocie przeznaczonym do zakodowania - przycisk UNLOCK (otwieranie).

Jeżeli powyższa procedura nie działa - tzn. zarówno kanał "01" jak i "21" nie są dostępne - postępuj następująco:

Jeden z kluczyków pojazdu (stary - z zakodowanym i działającym pilotem) umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON (nie uruchamiaj pojazdu!). Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:

[Wybór]

[46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek]

[Bloki pomiarowe - 08]

Wybierz grupę "003" (w niektórych modelach może to być grupa "007")

[Idź!]

Wartość wyświetlana w polu numer 2 pozwala odczytać ile pilotów jest aktualnie dopasowanych i jakie pozycje zajmują one w pamięci sterownika, np.: "0001" informuje o tym, że dopasowany jest jeden pilot i zajmuje on pierwszą pozycję w pamięci sterownika.

Teraz zamknij samochód od zewnątrz ("ręcznie" - nie pilotem!) używając do tego kluczyka zespolonego razem z niedopasowanym jeszcze pilotem (zamykaj drzwi kierowcy).

Teraz w ciągu 5 sekund od zamknięcia drzwi naciśnij przycisk UNLOCK (otwieranie) w niedopasowanym jeszcze pilocie. Ilość naciśnięć przycisku UNLOCK odpowiada za pozycję pilota w pamięci sterownika. Dwukrotne naciśnięcie przycisku otwierania spowoduje zapisanie pilota na drugiej pozycji pamięci, trzykrotne - na trzeciej itd.

Przykład:

Jeżeli chcesz zaprogramować nowy pilot zdalnego sterowania, a przed rozpoczęciem procedury dopisania pilotów w polu nr 2 w grupie "003" (lub "007") bloków pomiarowych widniała wartość "0001", powinieneś nacisnąć przycisk UNLOCK dwa razy. Rezultatem tej czynności powinna być wartość "0011" w polu nr 2.

Po zakończeniu ustalania pozycji programowanego w danej chwili pilota, zaczekaj 5 sekund po czym naciśnij przycisk UNLOCK (na nowo zakodowanym pilocie).

Wyłącz zapłon i wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Sprawdź działanie pilota: naciśnij przycisk LOCK aby zamknąć pojazd. Naciśnij UNLOCK - aby otworzyć.

Umieść w stacyjce pojazdu kluczyk z nowo zakodowanym pilotem. Włącz zapłon ale nie uruchamiaj pojzadu.

[Wybór]

[46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek]

[Bloki pomiarowe - 08]

Wybierz grupę "003" (w niektórych modelach może to być grupa "007")

[Idź!]

Nawiązując do podanego wyżej przykładu, pole nr 2 powinno wskazywać np. wartość "0011".

Dopisując nowe nadajniki pamiętaj, że przydzielając im zajęte już miejsca w pamięci sterownika (reprezentowane przez "1" w polu nr 2) wykasujesz tym samym - działające już - stare piloty zdalnego sterowania.

 

 

© Copyright ADAKO 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedzin: 8159410